Top agent

PORTAL O TRŽIŠTU NEKRETNINA - informiranje, edukacija i promidžba

POREZNA REFORMA: porez na nekretnine 4 posto, ukidanje olakšice na prvu nekretninu?

Porezna reforma koju je ministar financija Zdravko Marić predstavio Vladi i javnosti uključuje i izmjene kod oporezivanja nekretnina.

Dobra i loša vijest

Dobra vijest je da se predlaže smanjenje opće stope poreza na promet nekretninama s 5 na 4 posto. Dakle, prilikom kupnje nekretnine obračunavat će se 4 posto od ukupne kupprodajne cijene za plaćanje poreza.

Loša vijest je da se ukida olakšica kod kupnje prve nekretnine.
Ministar Marić je, također, predložio da taj porez u potpunosti postane prihod jedinica lokalne samouprave, od čega bi 80 posto pripalo gradovima i općinama, a 20 posto županijama.

Jedinstveni porez na nekretnine

Isto tako, umjesto komunalne naknade uveo bi se jednostavni porez na nekretnine, i to od 2018., a pri njegovu obračunu bi se, uz sadašnje koeficijente (površina nekretnine, zona i svrha upotrebe- stambena ili poslovna), uvela i dva nova kriterija, a to su starost i realno stanje nekretnine.
Marić ističe da tu promjenu neće osjetiti većina građana, odnosno veće opterećenje predstavljat će samo onima koji imaju novije nekretnine u boljem stanju.