Top agent

PORTAL O TRŽIŠTU NEKRETNINA - informiranje, edukacija i promidžba

Porez na nekretnine uvodi se 2017. godine

ZAGREB, 26.siječanj 2016.  Novi hrvatski premijer Tihomir Orešković jučer je u intervjuima koje je dao za nekoliko televizijskih kuća komentirao i objašnjavao smjer kojim će krenuti nova Vlada RH te koji su ključni potezi koje će se povući u smislu najavljivanih reformi. Javnost najviše zanima stav premijera oko uvođenja novih poreza i kakvi su planovi Vlade u vezi s uvođenjem poreza na nekretnine. Porez na nekretnine je najavljivao još i bivši ministar financija Slavko Linić, no unatoč najavama ovaj se porez nije uveo.

Porez na nekretnine koje nisu u funkciji

– Uvest ćemo porez na nekretnine, ali na nekretnine koje nisu u funkciji. Radi se više o nekretninama, kućama koje su već godinama prazne, raspadaju se, aktivirat ćemo porez na takve nekretnine, ne na one u kojima ljudi žive, već koje se ne koriste – objasnio je premijer Orešković. Uvođenje poreza na nekretnine biti će prije svega radi nekretnina koje nisu u funkciji i vlasnika koji posjeduju više nekretnina. Novi bi porez trebao biti uveden 2017. godine. Iako je premijer Orešković rekao da će porez na nekretnine plaćati vlasnici više nekretnina, ostalo je nejasno hoće li se oporezivati nekretnine poput vikendica na moru, odnosno prema kojem kriteriju će se određivati koje su nekretnine za oporezivanje, a koje ne.

Aktiviranje tržišta nekretnina

Mnogo je otvorenih pitanja u vezi s ovim porezom (porezna osnovica, visina poreza, procjena vrijednosti nekretnine,...) koja će se sigurno rješavati u tijeku njegova donošenja, no slažemo se da se veliki potencijal krije upravo u nekretninama koje je potrebno staviti u funkciju. Međutim, stavljanje nekretnina u funkciju imat će za posljedicu i veće aktivnosti na tržištu nekretnina što automatski povlači pitanje sređivanja zemljišnih knjiga, katastra, utvrđivanje vlasništva, utvrđivanje broja nekretnina u nečijem vlasništvu. Osim toga, potrebno je i uvesti pravne mehanizme koji će u praksi pružiti zaštitu sudionicima na tržištu nekretnina koji ulaze u razne transakcije s nekretninama. Ovaj pravni segment je, naime, najslabija točka zbog koje se i ne razvija, primjerice, tržište najmova stanova, jer strane u transakciji nemaju pravne sigurnosti.

Porezna davanja za nekretnine

Podsjećamo da već postoje porezi koji se odnose na nekretnine, a to su porez na promet nekretnina, porez na kuće za odmor te porez na nasljedstvo i darove. Međutim, uz davanja koje nazivamo porezima postoje još i dodatna davanja za nekretnine a to su komunalne naknade i komunalni doprinosi koji se plaćaju na lokalnoj razini.

Tečaj 'švicarca' ostaje zamrznut

Premijer Orešković je također naglasio da tečaj 'švicarca' zasad ostaje zamrznut, a da gotovo 4 milijarde kuna planiraju izvući prodajom državnih nekretnina. Tu je premijer naglasio da će pri prodaji državnih nekretnina kriterij biti je li nekretnina od strateške važnosti ili samo predstavlja financijsko opterećenje.

Autor: Top Agent