Top agent

PORTAL O TRŽIŠTU NEKRETNINA - informiranje, edukacija i promidžba

Ministri turizma i graditeljstva na sastanku o obvezi energetskog certificiranja za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu

ZAGREB, 3.2.2016. Na poticaj Ministarstva turizma, u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja danas je održan radni sastanak ministara Antona Klimana i Lovre Kuščevića sa suradnicima na kojem je raspravljana obveza pribavljanja energetskog certifikata za pružatelju usluga smještaja u domaćinstvu.

Ministri Kuščević i Kliman razmotrili su problematiku obveze ishođenja certifikata za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu, u svijetlu odredbi Zakona o gradnji kojima se propisuje energetsko certificiranje zgrada, kao i EU Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada.

Ministri su se složili da nam je svima u interesu poduzimanje mjera kojima će se utjecati na učinkovito i racionalno korištenje energije, vodeći pri tome računa da poduzete mjere moraju biti svrhovite i u cilju zaštite okoliša, bez nametanja obveza koje ne mogu opravdati svoju svrhu.

Ministri su se suglasili da je potrebno sve subjekte, pa tako i u turizmu, poticati na korištenje sredstava iz fondova Europske unije namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti, a pribavljanje energetskog certifikata prvi je korak u tom pravcu.

Dogovoreno je da će stručne službe jednog i drugog ministarstva u najkraćem mogućem roku iznaći rješenje za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu, vodeći pritom računa o prirodi ovoga oblika smještaja u turizmu, njegovoj sezonalnosti i drugim specifičnostima.