Top agent

PORTAL O TRŽIŠTU NEKRETNINA - informiranje, edukacija i promidžba

Iz Srbije stigle zračne snimke hrvatskih nekretnina!

Na inicijativu ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Anke Mrak Taritaš zatražene su i dobivene iz Beograda vojne snimke iz zraka hrvatskih područja nastale prije 15. veljače 1968. Zahvaljujući ovim materijalima učinkovitije će se moći provoditi niz drugih zakona, a ne samo legalizacija bespravno sagrađenih objekata. Sada slijedi postupak georeferenciranja koji bi trebao biti gotov za oko tri mjeseca. Nakon toga svi bi građani na zahtjev mogli na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i Državne geodetske uprave mogli vidjeti svoju kuću, zgradu ili pomoćni objekt te situaciju i dimenzije koje su bile 1968. godine.

Sve pristigle snimke date su Državnoj geodetskoj upravi (DGU) koja je nadležna institucija za brigu o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka.
Državna geodetska uprava dobivene snimke tehnički obrađuje i njima popunjava svoju evidenciju.
Na osnovu ovih materijala se izdaju Uvjerenja o vremenu evidentiranja građevine prikazane na snimku iz zraka izrađenom temeljem snimanja obavljenog prije 15. veljače 1968. godine, sukladno članku 144. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10).
DGU dobiva nove materijale (snimke iz zraka) te će se sukladno tome dopunjavati postojeći popis.

S obzirom na 880.000 zahtjeva koji su podneseni za legalizaciju nekretnina, njih oko deset posto odnosilo se na one koji su dvojili jesu li bili legalni 15. veljače 1968. ili ne. Sada će ti zahtjevi zahvaljujući ovim snimkama biti odmah riješeni.