Top agent

PORTAL O TRŽIŠTU NEKRETNINA - informiranje, edukacija i promidžba

Britanske telefonske govornice se preuređuju u urede

Britanske telefonske govornice prepoznatljive crvene boje, kojih je sve manje na ulicama britanskih gradova, neće više zjapiti prazne jer se preuređuju u urede.

U tvrtki 'Pod Works' koja ih prenamjenjuje smatraju da će ovako preuređeni uredi riješiti probleme malih poduzetnika i onih koji rade u kafićima, a kojima je potreban jeftin i miran poslovni prostor. Svaki ured ima skener, printer u boji, telefon kojim se mogu ostvariti besplatne lokalni, nacionalni i pozivi na mobilne telefone.

U osamdesetim godinama u Britaniji je bilo više od 78.000 crvenih telefonskih govornica u Velikoj Britaniji, a sada ih je manje od 7.500. Tvrtka za sada ima 50-ak narudžbi do kraja godine, a nadaju se da će ih iduće godine biti više od 300.

Izvor: HRT